மன அழுத்தம் என்றால் என்ன, ஏன் ஏற்படுகின்றது

Spread the loveமன அழுத்தம் எத்தனை வகைப்படும் மன அழுத்தம் எத்தகைய ஆரோக்கியக் கேடுகளையும் உடல் நிலையில் மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றது. அவற்றை எவ்வாறு நாம் கையாள வேண்டும் … Continue reading மன அழுத்தம் என்றால் என்ன, ஏன் ஏற்படுகின்றது