நீரிழிவு என்றால் என்ன?

Spread the loveநமது உடல் பகுதியில் மேல் வயிற்றுப் பகுதியில் இடது புறம் கணையம் என்ற உறுப்பு அமைந்துள்ளது. இதிலிருந்து உற்பத்தியாகும் சுரப்பிக்கு இன்சுலின் என்று பெயர். … Continue reading நீரிழிவு என்றால் என்ன?