சிறுநீர் எரிச்சல் சீராக

Spread the loveசங்குப்பூ  காக்கணம் செடி, காக்கட்டான் என்று கிராம பகுதிகளில் அழைக்கப்படும் சங்குபுஷ்பம் கொடி வகையைச்சார்ந்தது. இதன் தாவர பெயர் கிளிடோரியா டெர்ன டீ, தாவரக்குடும்பம் … Continue reading சிறுநீர் எரிச்சல் சீராக