பெண்களைத் தாக்கும் தைராய்டு நோய்கள்

Spread the loveதைராய்டு கழுத்தின் முன்பகுதியில் கீழ் பாதையில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பியாகும். நம் மூளை மற்றும் உடலின் குறிப்பிட்ட பாகங்கள் தைராய்டு ஹார்மோன் சீராக சுரக்க … Continue reading பெண்களைத் தாக்கும் தைராய்டு நோய்கள்