இருமல் சளி தீர தாளிச பத்திரி

Spread the loveதமிழகத்தில் கடைச் சரக்காக மட்டுமே கிடைக்கும் தாளிசபத்திரி இமய மலையின் கிழக்குப் பகுதிகளான சிக்கிம், பூடான், திபேத், நேபாளம் போன்ற இடங்களில் கடல் பரப்பிற்கு … Continue reading இருமல் சளி தீர தாளிச பத்திரி