நோயின்றி வாழ விளையாட்டு

Spread the love

‘வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே!’  எனும் முழக்கம் கேட்கிறது. ஆனால் ‘எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு?’ என்னும் கேள்விகளை எழுப்பு வோமானால், பலர் வளமாக வாழ்வதற்கெனப் பதில் கூறுவர். ஆனால் நலமாக வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும். எத்துனை வளம் இருந்தாலும் உடல் நலம் இல்லையென்றால் என்ன பயன்? நோயுடைய ஒருவன் எவ்வளவு செல்வத்தைப் பெற்றிருந்தாலும் என்ன பயன்? எனவே நலமான வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வளமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் பெரும் பயன் அடையுமன்றோ?

மனிதனின் உடல், உள்ளம், உயிர் எனும் ஆன்மா ஆகிய மூன்றினால் படைக்கப்பட்டுள்ளனர் உடல் நலம் மனிதனுக்கு முதல் தேவை. அடுத்தது மனநலம். ‘உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே’ என்னும் திருமந்திரத்தால் இந்த உண்மையை அறியலாம்.

‘கொடிது கொடிது இளமையில் வறுமை’ என்பர். வறுமை என்ற சொல், பொருள் வறுமையைக் குறித்து நிற்காமல், உடல் உள்ள எண்ணம், செயல், இவற்றையே வறுமை என்று கூறுவர். மனிதன் சூழ்நிலைகளால் தாக்கப்பட்டு, மனக் கலக்க அடையும் பொழுதுதான் மேற் கூறப்பட்ட வறுமைகள் வந்தடைகின்றன.

இத்தகைய கலக்கம் மனத்தைக் கலக்காமல் இருக்கச் சிந்தனையில், சிரத்தையுடன் செயல்பட வேண்டும். ஒருங்கிணைந்த உள்ளம், நேர்மையான ஒழுக்க நெறிகள், ஊக்க உணர்வு, ஒற்றுமை, சுறுசுறுப்பு, தெளிவான நினைவாற்றல் முதலிய பலவகைப்பட்ட நெறிகளுக்குத் தன்னை ஆட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இத்தகைய செயலுக்கு விளையாட்டுப் பெரிதும் உதவுகிறது.

‘ஒடி விளையாடு பாப்பா’ என்று பாரதி கூறியதற்கு முன்பே நமது சிற்றிலக்கியங்கள் விளையாட்டிற்குப் பருவங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தன. சிற்றல், சிறுதேர், சிறுபறை, அம்மானை, கழங்கு, ஊசல் என்ற விளையாட்டுக்களை அறிமுகப்படுத்தின. இத்தகைய விளையாட்டுகள் காலத்தின் மாற்றத்தினால் பல்வேறு வடிவில் வளர்ந்தன. ‘ஏறு தழுவுதல்’ என்ற வீர விளையாட்டு இல்லற நெறிக்கும் காதல் உணர்வுக்கும் வழிகாட்டி நின்றது.

இளைஞர் மட்டுமன்றி முதியவர்களும் விளையாட்டில் முழுக்கவனம் செலுத்தலாம். முதியவர்கள் தங்கள் உடல்வளர்ச்சிக்கும், மன வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற தேகப் பயிற்சிகளை செய்து கொள்ளலாம். அத்துடன் வருங்கால இளைஞர் சமுதாயத்திற்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாய்த் திகழலாம்.

‘விளையாட்டு வினையாகி விட்டது’ என்ற பழமொழியை நாம் அறிவோம். சில பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகளின் படிப்பில் கவனம் செலுத்தாவிட்டால் ‘எப்பொழுதும் விளையாடிக் கொண்டே இருக்கிறான். இவனைச் சற்றுக் கண்டித்து வையுங்கள்’ என்று ஆசிரியரிடத்தில் புகார் சொல்வதுண்டு. ஆசிரியர் அவனிடம் புதைந்து கிடக்கும் விளையாட்டுணர்வை வெளிக் கொண்டுவந்து நல்ல விளையாட்டு வீரனாக மாற்றி  விடுவதும் உண்டு.

‘விளையாட்டு விளையாட்டிற்காகவே’ என்ற கொள்கை மாறி, இன்று விளையாட்டு ஒரு வாழ்க்கை முறையாக தொழிலாக ஏற்றம் பெற்றுள்ளது என்பதையும் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வேலையில்லாத திண்டாட்டம் பெருகிவரும் இக்காலச் சூழ்நிலையில் வாழ்வில் வெறுப்புற்ற இளைஞர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தைத் தீய வழிகளில் செலுத்திப் பல்வேறு தீய பழக்கங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர். இவர்களுடைய உள்ளம் பண்பட வேண்டுமானால் விளையாட்டுத் துறையிலே கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும். இத்தகு செயலினால் நற்பண்புகள் வளரும்; ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்கும், ஒழுக்கநெறி சிறக்கும். வாழ்வு வளம் பெறும்.

நோயற்ற வாழ்விற்கு விளையாட்டு அடிப்படையாகின்றது. உடல்நலம் பற்றிய அறிவை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் விளையாட்டு கற்பிக்கின்றது. உடல் நலம் பெற்றால் உள்ளத்தில் நம்பிக்கை எழும் வாழ்வு வளம் பெறும்!


Spread the love
error: Content is protected !!