ஆயுளை அதிகரிக்க உறக்கம்

Spread the loveஉடலுக்கு ஒய்வு தேவை. ஒய்வெடுக்க உறக்கம் தேவை. நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் மக்களுக்கு இன்பத்தையும், ஆயுளையும் உண்டாக்கும் என்கிறது சரகசம்ஹிதை. ஒரு வளர்ந்த மனிதனுக்கு … Continue reading ஆயுளை அதிகரிக்க உறக்கம்