சத்துள்ள சாமை!

Spread the loveசிறுதானியங்களில் மிக முக்கியமானது சாமை. இதை தற்போது நவீன உணவுமுறையில், புகுத்தி மாற்றத்துக்கான உணவு தயாரிக்கின்றனர். சாமை புல் இனத்தைச் சார்ந்த பயிராகும். மலை … Continue reading சத்துள்ள சாமை!