விலை குறைவு + பலன் அதிகம் = கடுகு எண்ணெய்

Spread the loveஇந்தியாவில் பலவகையான சமையல் எண்ணெய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கடலை எண்ணெய், எள் எண்ணெய், சூரியகாந்தி எண்ணெய், பருத்தி எண்ணெய், பனை எண்ணெய் (பாமாயில்) மற்றும் … Continue reading விலை குறைவு + பலன் அதிகம் = கடுகு எண்ணெய்