பேன்களை ஒழிக்க

Spread the love1.  துளசி இலைகளை, அதுவும் கருந்துளசி இலைகளை தலையணையின் அடியில் பரப்பவும். தலையணையின் உறை வெள்ளை நிறமாக, மெலிந்த துணியாக இருந்தால் நல்லது. இந்த தலையணையில் … Continue reading பேன்களை ஒழிக்க