நோய் எதிர்ப்பு சக்தி (Immunity)

Spread the love“நோய்களால் பாதிக்கப்படாத தன்மை என்னவென்றால், வந்துவிட்ட வியாதியின் தீவிரத்தை குறைப்பது மற்றும் வராத நோய்களை வராமல் தவிர்ப்பது” என்கிறார் சரகசம்ஹிதை டாக்டர் எஸ்.எஸ்.கே. இதைப்பற்றி … Continue reading நோய் எதிர்ப்பு சக்தி (Immunity)