மூலிகை ஃபேஸ் பேக்ஸ்

Spread the loveமுக பேக்குகள் (Face packs): முகச் சுருக்கங்கள், கோடுகள், கண் கருவளையங்கள் போன்றவை வராமல் தடுக்க, மேனியின் எண்ணெய்ப் பசை,ஈரப்பசை சீராக அமைத்துக் கொள்ளவும் … Continue reading மூலிகை ஃபேஸ் பேக்ஸ்