கூந்தல் பராமரிப்பு மூலிகைகள்

Spread the loveகூந்தல் பராமரிப்பில் மூலிகைகள் தான் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. நமது நேயர்களின் நலனுக்காக என்ன மூலிகை என்ன பயன்தரும் என்று பட்டியலிட்டுலோம்.      பயன் என்ன? … Continue reading கூந்தல் பராமரிப்பு மூலிகைகள்