இதயத் தாக்கு அபாயத்தை தவிர்க்க…

Spread the love

கடுமையான கட்டுப்பாடுகளையும், உணவு முறை மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைக் கைக்கொள்ளுங்கள் என்று மருத்துவர்கள் எளிதாகச் சொல்லிவிடலாம். ஆனால் அவற்றைப் பின்பற்றுவது எளிதல்ல. இருந்த போதிலும் ஓரளவு முயன்று மது அருந்துவதையும், புகைப்பதையும் தவிர்த்து விட வேண்டும். மற்றபடி உடல் எடை கூடாத வாறும், கொழுப்புச் சத்துக் குறைவாகவும் அவரவர்களுக்கு ஏற்ற உணவு முறையை வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஓரளவு ஓய்வும் உடற்பயிற்சியும் அவசியம்.

இந்தியாவில் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கான வசதிகள் பற்றி உங்கள் கருத்தென்ன?

லட்சக் கணக்கானவர்களுக்கு இதயத் தமனி நோய் இருக்கிறது. இவர்களுக்குச் சரியான முறையில் நோயறிந்து மருத்துவம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த அறுவைச் சிகிச்சையில் தேர்ச்சி பெற்ற, உலக அளவில் மதிக்கப்படுகின்ற பல மருத்துவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள். இங்கு இச்சிகிச்சைக்கான எல்லா வசதிகளும் இருக்கின்றன. ஆனால் மிகக்குறைவான சில இடங்களில் மட்டுமே உள்ளன. இந்த வசதிகள் நாடெங்கும் பரவலாக ஏற்பட்டால் எல்லோரும் பயனடைய முடியும்.


Spread the love