வழுக்கையா? இத செய்யுங்க..

Spread the loveபொதுவாக ஆண்களுக்கு அதிகளவு வழுக்கை தலை காணப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் உணவு முறை, வயது, புரதசத்து குறைவு, தலைப்பகுதியில் சரியான இரத்த ஓட்டம் … Continue reading வழுக்கையா? இத செய்யுங்க..