நரை முடி கருக்க…

Spread the loveநரை முடி கருக்க சில சுலபமான  வழிமுறைகளை நாம் கையாளலாம். தினசரி குளியலில் மருதோன்றி இலை, எள், அதிமதுரம், நெல்லிக்காய் அல்லது நெல்லிமுள்ளி இவற்றைப் … Continue reading நரை முடி கருக்க…