சர்க்கரை நோயும், வாழ்வியல் நெறியும்

Spread the loveநாட்டில் மிகவும் அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய் சர்க்கரைநோய். இப்போது இருப்பதைவிட நோயாளிகள் 10 ஆண்டுகளில் இருமடங்காக ஆவார்கள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் பத்தாண்டில் இப்போது … Continue reading சர்க்கரை நோயும், வாழ்வியல் நெறியும்