பச்சை வெள்ளைப் பூண்டு உட்கொண்டால் வராது புற்று!

Spread the love

வாரத்திற்கு இருமுறை மூன்று வெள்ளைப் பூண்டுகளைப் பச்சையாக உட்கொண்டால் நுரையீரல் புற்றுநோயை உறுதியாகத் தடுக்கலாம் என்று அண்மைய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அண்மைக் காலத்தில் சீனாவில் செய்யப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் வெள்ளைப் பூண்டைப் பச்சையாக உண்டு வந்தவர்களிடையே நுரையீரல் புற்று வருவதற்கான வாய்ப்பு 50 சதவிகிதம் குறைவாக இருந்தது அறியப்பட்டுள்ளது. நுரையீரல் புற்றுக்கு மிகப் பெரிய காரணமான புகைபிடிக்கும் பழக்கமுள்ளவர்களிடையேயும் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 30 சதவிகிதம் குறைவாகவே இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன் நிகழ்த்திய சில ஆய்வுகளில் வழமையாக&வெள்ளைப் பூண்டு உண்பவர்களிடையே நுரையீரல் புற்று வருவதற்கான வாய்ப்போடு பெருங்குடல் புற்று வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் மிகக் குறைவாக இருந்தது அறியப்பட்டுள்ளது.


Spread the love