ஆயுள் வளர்க்கும், ஆரோக்கியம் தரும் உலகின் சிறந்த வேதம் ஆயுர்வேதம்

Spread the love

ஆயுர்வேதத்ததை பொறுத்தவரை மூன்று தோஷங்களும் அதிகரித்தால் அவை, வியாதிகளின் அறிகுறிகளை, அவற்றின் தீவிரத்திற் கேற்ப, வெளிப்படுத்துகின்றன. குறைந்தால் தோஷங்கள் தங்களின் சாதாரண அறிகுறிகளை மறைத்து, குறைத்து விடுகின்றன. சாதாரண, நல்ல நிலையில் இருக்கும் போது, உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகள் குறையின்றி நடக்கும்.

சரகசம்ஹிதை

ஆயுர்வேதம் என்ற சொல்லை கேட்கும் போது, கூடவே ‘த்ரிதோஷங்கள்’ என்ற வார்த்தையும் அடிக்கடி காதில் விழும். மூன்று தோஷங்கள் சமநிலையில் இல்லாவிட்டால், வியாதிகள் ஏற்படும் என்பது ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படை கோட்பாடு. உடலின் ஆரோக்கிய சமநிலை, வாதம், பித்தம், கபம் என்ற மூன்று தோஷங்களை சார்ந்தே இருக்கிறது என்பது ஆயுர்வேதத்தின் அடிப்படை சித்தாந்தம். வியாதிகள், இயற்கைக்கு மாறான உடல், மனபாதிப்புகள் எல்லாமே மூன்று தோஷ சீர்கேட்டினால் உண்டாகும். இந்த 3 தோஷங்கள் தான் மனித உடலை இயக்குகின்றன.

ஆயுர்வேத முறைகளில் பஞ்ச பூதங்களும் 3 வகை நாடிகளும் அடிப்படை கோட்பாடுகள்.

பஞ்ச பூதங்கள்

பூமி & – நிரந்தரமானது. மனித உடலின் திசுக்கள் எலும்புகள், செல்கள் முதலானவை.

நீர் -& அசைவுகளை குறிப்பிடுகிறது. உதிரம், நிணநீர், ஹார்மோன்கள், கழிவுப்பொருள்கள், இவை பூமி சம்மந்தப்பட்டது.

நெருப்பு -& மனித உடலின் சூடு. – இந்த உடல் சூடு உணவை கொழுப்பாக மாற்றுவது.

காற்று &- உடலில் பிராண வாயுவாக கருதப்படுகிறது.

வெளி (ஈதர்) &- நம் உடலில் இருக்கும் வெற்றிடங்கள்.

தவிர மூன்று தோஷங்களும் – (தோஷம் என்றால் குறை) வாதம், பித்தம்,

கபம் – முறையே காற்று, சூரியன் சந்திரன் இவற்றை பிரதிபலிக்கின்றன. வாதம் என்றால் வாயு, பித்தம் என்றால் பித்த நீர் மற்றும் கபம் என்றால் சளி. ஆயுர்வேத சிகிச்சைகள் இந்த தோஷங்களை சமச்சீரான நிலைக்கு கொண்டு வருவதே லட்சியமாக கொண்டுள்ளன. இதர தேச பழங்கால சிகிச்சை முறைகளில் இத்தகைய த்ரி – தோஷ தத்துவங்கள் காணப்படுவதில்லை பழங்கால கிரேக்க வைத்திய முறையில் மட்டுமே 4 வகை நிலைகள் – குருதி, கபம், மஞ்சள் பித்த நீர், கருப்பு பித்த நிறை – குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

ஆயுர்வேதம் மட்டுமின்றி, இந்திய வேதாந்தமே, உலகம் ஐந்து மூலப் பொருட்களால் ஆனது என்ற கருத்தை கொண்டது. இவை பஞ்ச பூதங்கள் (அ) பஞ்சமகா பூதங்கள் எனப்பட்டன. இவை பூமி (ப்ருத்வி), நீர் (அப்பு), அக்னி (தேஜா), காற்று (வாயு) மற்றும் ஆகாயம் (ஈதர்). பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் இந்த பஞ்ச பூதங்களிலிருந்து உருவானவை. பிரபஞ்சத்திற்கும், மனிதருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, அணுக்களின் அமைப்பில் தெரியும். சூரிய மண்டல கிரகங்கள் போல, அணுவில் ஒரு நீயுகிலியசை (கரு &- ழிuநீறீமீus), சுற்றி வரும் கிரகங்கள் போல, ப்ரோட்டான், எலக்ட்ரான் போன்றவை சுற்றி வலம் வந்து கொண்டேயிருக்கின்றன. “அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்தில் உள்ளது” என்கிறார் திருமூலர். இந்த பஞ்ச பூதங்கள் உடலில் 3 தோஷங்களாகவும், 7 தாதுக்களாகவும், 3 மலங்களாக வெளிப்படுகின்றன.

ஆயுர்வேத குரு, சரகர் இந்த தத்துவத்தை “ஏட்டுச் சுரைக்காய்” அல்ல. நிதர்சனமானவை என்கிறார். உடல் முழுவதும் வியாபித்திருந்தாலும், தோஷங்களுக்கென்று தனி உறைவிடம் உடலில் உண்டு. ஒவ்வொரு தோஷத்திற்கும் தனித்தனி குணங்கள் உண்டு. தோஷங்கள் தனியாகவோ, மூன்றும் சேர்ந்தோ, 62 வழிகளில் வியாதிகளை உண்டாக்கும் குணம் படைத்தவை. இந்த தோஷ ஏறு – மாறுகளை ஆயுர்வேத வைத்தியர் சரியாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வியாதியை கண்டுபிடிப்பதை விட, தோஷ மாறுதல்களை கவனிப்பதே முதல் செயல்.

ஒரு மனிதனின் குணத்தை ரஜாஸ், தமஸ், சத்வம் என்பவை நிர்ணயிக்கும். இந்த முக்குணங்களை தவிர, மூன்று தோஷங்களும் கூட மனநிலையை பாதிக்கும். எனவே தான். ஆயுர்வேதம் உடல் சிகிச்சை அளிக்கும் போது மன சிகிச்சையையும் சேர்த்து செய்கிறது. இந்த 3 தோஷங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.

வாதம்

பொது

மூன்று தோஷங்களின் தலைவர் வாதம்,- அதாவது வாயு. வாயு என்றால் அசைவது. உடலின் இயக்கத்தை நடத்துவது வாயு தான். கபத்தையும், பித்தத்தையும் “கன்ட்ரோல்” செய்வதும் வாயு தான்.

வாயுவின் வகை

பிராண &- மூச்சுவிடுதல், உணவை உட்கொள்ளுதல், இதயம், உணர்வு இந்திரங்கள், ரத்த ஓட்டம் இவற்றை பாதுகாப்பது. மணம், நரம்புகள், அறிவு இவற்றை சீராக வைத்தல் உயிர் வாழ தேவை.

உதான &- பேச்சுக்கு தேவை. உடல் வலிமை, மனவலிமை, ஞாபகசக்தி இவற்றை பராமரிப்பது.

சமான &- உணவு ஜீரணிக்க, ஜீரணசாறுகள் சுரக்க. உணவை வாங்கி, ஊட்டச்சத்தையும், கழிவையும் பிரித்து. கழிவை வெளியேற்றுவது.

வியான &- ஊட்டச்சத்தை உடலெங்கும் பரப்புவது. வியர்வை ஏற்படுத்துவது. கண்ணிமை திறந்து, மூட, உடல் நாளங்களை சுத்தம் செய்வது. விந்துவின் செயல்பாட்டுக்கு உதவுவது.

அபான &- கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற உதவுவது.

பித்ததோஷம்

பொது

பித்தம் என்றால் ‘உஷ்ணம்’ ஜீரண அக்னியால் உணவை செரிக்க உதவும். பித்தம் ‘தேஜஸ்’ -அக்னியின் பிரதிபலிப்பு. நாளமில்லா சுரப்பிகளை நடத்தும்.

பித்தவகை

பாசக் -& ஜீரணத்திற்கு பொறுப்பானது. மற்ற பித்தங்கள் இயங்க உதவுவது.

ரஞ்சக -& ரத்தத்திற்கு நிறம் சேர்க்கும். ரத்த உற்பத்தியில் உதவும்.

சாதக -& ஞாபகசக்தி, அறிவு செயல்பட உதவும். நரம்பு திசு வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உதவும்.

ஆலோசகா &- பார்வைக்கு உதவும்.

ப்ராஜக &- சர்ம நிறத்திற்கு பொறுப்பு, உடல் உஷ்ணநிலையை பராமரிக்கும்.

கபதோஷம்

பொது 

நிலமும் நீரும் சேர்ந்தது கபம். உடல் உஷ்ணத்தை கட்டுப்படுத்தும். உடலுக்கு ஊட்டச்சத்து சேர உதவும்

கபத்தின் வகை

அவலம்பகா &- இதயத்தை நுரையீரலை காக்கிறது. சுவாசத்திற்கு உதவும்.

கிலேடகா &- வயிற்றில் உணவு “ஈரமாக” உதவும். அடி, மேல் வயிற்றை அமிலத்திலிருந்து பாதுகாக்கும். அதிக சூடு, குளிர் உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது, வயிற்றை காக்கும்.

தர்பாகா &- மூளைக்கு தேவையான சக்தியை பெற உதவும். உஷ்ண மாறுதல்கள். நச்சுப்பொருட்கள் இவற்றிலிருந்து மூளையை பாதுகாக்கும். முதுகுத் தண்டை பாதுகாக்கும்.

போதகா -& வாயை ஈரப்பசையுடன் வைப்பது, ருசியை அறிய உதவும்.

ஸ்லேசகா & – மூட்டுக்கள் விறைப்பாகமல், எண்ணெய்பசையால் பாதுகாக்கும்.

ஆயுர்வேத சாஸ்திரங்கள் தோஷங்கள் அதிகமானாலோ குறைந்தலோ ஏற்படும் பாதிப்புகளை விஸ்தாரமாக விவரித்துள்ளன. எந்ததோஷம் கெட்டிருக்கிறது. என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டால், பிறகு சிகிச்சை முறை சுலபமாகிவிடும். குணமும் தெரியும். ஆயுர்வேதத்தில் பக்க விளைவுகள் சிறிதும் இல்லை. ஆயுள் வளர்க்கும், ஆரோக்கியம் தரும் வாழ்வியல்தான் ஆயுர்வேதம். அதுதான் உலகின் சிறந்த வேதம்.

கப தோஷக்காரர்களுக்கு கவலை வேண்டாம் & செகண்ட்

உடலின் உறுப்புக்கள் குழந்தையாக இருக்கும் போது சிறியவையாகவும், வளர, வளர, பெரியதாக மாறும். இதற்கு விதி விலக்கு அடினாய்டும், டான்சில்களும். பிறப்பிலிருந்து 10&-12 வயதுவரை அடினாய்ட் திசுக்கூட்டம் வளர்ந்து உச்ச அளவை அடையும். பிறகு சுருங்க ஆரம்பித்துவிடும். வளரும் போதுதான் அடினாய்ட் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும்.

அடினாய்ட், டான்சில் என்றால் என்ன?

மூக்கின் பின்னால் மூக்குக் குழியில் உள்ளது அடினாய்ட் டான்சில்கள் தொண்டையின் (வாயின் பின்புறம்) இருபக்கமும் ஜோடியாக அமைந்துள்ளது. அடினாய்ட் Pharyngeal tonsils என்றும் சொல்லப்படும். இந்த இரண்டு அவயங்களுமே, அடினாய்டும், டான்சிலும் ஒரே மாதிரியான நிணதிசுக்களால் உருவாக்கப்பட்டவை. அடினாய்டை வாய்வழியாக பார்க்க முடியாது.

இந்த இரண்டு நிண தசைகளில் உள்ள திசுக்கள் லிம்போஸைட் (Lymplocyte) என்ற ஒரு ரக வெள்ளை அணுக்கள் நிறைந்தவை. இதனால் உடலில் ஏற்படும். தொற்றுகளை தடுக்கின்றன. இந்த மாதிரி நோய்களை எதிர்த்து போராடும் போது இரண்டுமே வீங்கி விடும். இந்த வீக்கம் தொற்றுநோய் அகன்றதும், ‘நார்மல்’ அளவுக்கு திரும்பிவிடும். சில சமயங்களில், குறிப்பாக குழந்தைகளில் இந்த வீக்கம் நிலை கொண்டுவிடும். சிறுவர்களுக்கு அடிக்கடி தொற்றுநோய் வரலாம். இதனால் டான்சில் சதை வளர்ந்துவிட்டது என்று டான்சில்களை அடினாய்டையும் சேர்த்து அறுவை சிகிச்சை மூலம் எடுத்துவிடுவது வழக்கத்திலிருந்து வந்தது.

சமீபத்திய ஆராய்ச்சிகள் சொல்வது டான்சில், அடினாய்ட் சதைகள் உடலை தொற்று நோய்களுக்கு தடையாக செயல்படுகின்றன. இதனால் டான்சில்களை எடுக்கக்கூடாது என்ற கருத்து நிலவி வருகிறது.

தொண்டையை Pharyngites என்ற தொற்று தாக்கும்போது, கூடவே டான்ஸில்களும் பாதிக்கப்பட்டு வீங்கும். இதை டான்சிலைட்பீஸ் (Tonsillitis) என்பார்கள். இது சிறு வயதினரை அதிகம் தாக்கும். பாக்டீரியா, வைரஸ் இவற்றால் ஏற்படுகிறது இந்த பாதிப்பு.

யானை வருமுன்னே மணியோசை கேட்டது போல் ஜுரம், ஜலதோஷம் வருமுன்பு தொண்டை உலர்ந்து போவது, தொண்டை கட்டுவது இவைகளால் டான்ஸில்கள் எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றன. இதேபோல மூக்கின் வழியே வரும்காற்றில் உள்ள கிருமிகளை காட்டிக் கொடுக்கிறது அடினாய்ட் சதை.

டான்சிலைடீஸ்ஸின் அறிகுறிகள்

பல அடினாய்ட், டான்சில் வீக்கங்கள் அறிகுறிகள் ஏதும் உண்டாக்காது. இந்த மாதிரி அறிகுறியில்லாத வீக்கங்கள் ‘நார்மல்’ என்கிறார்கள் சில மருத்துவர்கள்.

தொண்டைப் புண், உணவை முழுங்குவதில் சிரமம், தொண்டை கட்டுதல்

குளிர் ஜுரம்

தீவிரமானால் காதுகள் பாதிக்கப்படும். சை¬ஸ் பிரச்சனைகள் தலை தூக்கும். மூக்கிலிருந்து உதிரப்போக்கு ஏற்படலாம்.

சில குழந்தைகளுக்கு தூங்கும் போது குறட்டை ‘நோய்’ உண்டாகலாம் இதை obstructive sleep apnea என்பார்கள். தூங்கும் போது மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும்.

டான்சில் வீக்கம் போலவே அடினாய்ட்டு சதையும் வளர்ந்து பெரிதாகி, மூக்கின் பாதையை அடைக்கும். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் வாயால் சுவாசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். இதனால் பற்கள் வெளியே துருத்திக் கொண்டு வாய் வெளியே தெரியும். முகமே மாறும். இதை adenoid face என்பார்கள்.

அடினாய்டு வீக்கத்தால் குரல் மாறும்.

தலைவலி, கழுத்து நரம்புகள் புடைத்துக் கொள்ளுதல்

குழந்தைகள் களைப்படைந்து இளைத்துப் போகும். மூக்கடைப்பால் இரவில் சரியாக தூங்க முடியாது.

மேற்சொன்ன தொல்லைகளால் முன்பெல்லாம் அடினாய்டு, டான்சில்கள் அறுவை சிகிச்சையால் நீக்கப்பட்டு வந்தன. முற்காலத்திய கருத்துகளின்படி,- டான்சில் தேவையில்லாத அவயம், அதுதான் குழந்தைகள் அடிக்கடி ஜுரத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். டான்சிலை எடுத்தால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என இருந்தது. – இவை தவறான முடிவுகள். டான்சில், அடினாய்டு இவற்றை நீக்குவது பற்றி டாக்டர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதேசமயம் இந்த பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை செய்யாவிட்டால் ருமாடிஸ ஜுரம் ஏற்படும் அபாயம் நேரிடும்.

ஆயுர்வேத முறைகள்

ஆயுர்வேத ஆசான்களில் ஒருவரான சுஸ்ருதர் அடினாய்டு, டான்சில் கோளாறுகள் கபதோஷத்தால் ஏற்படுகின்றன என்றார். அடிக்கடி ஏற்படும் அடினாய்ட் / டான்சில் நோய்கள் பிற்காலத்தில் ஏற்படும் வியாதிகளுக்கு காரணமாகலாம் என்று ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் கருதுகின்றனர். இதனால் ஆயுர்வேதத்தில் உடலின் நோய் தடுப்பு சக்தி முதலில் கவனிக்கப்பட்டு, சீராக்கப்படுகிறது.

நிவாரணங்கள்

சூடான பாலில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி மற்றும் கருமிளகு பொடி சேர்த்து பருகவும். இதை தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு குடிக்கலாம்.

முன்கழுத்தின் சூடான ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

சுடுநீரில் உப்பு கலந்து கொப்பளிப்பது (Gargle) அநேகமாக அனைவரும் அறிந்தது. முதலுதவி. இத்துடன் கருவேலம் பட்டை கஷாயத்தை சேர்த்து கொப்பளிக்கலாம். இந்த கருவேலம் பட்டை கஷாயம் 8 வயதுக்கு மேல்பட்டவர்கள் உபயோகிக்கலாம்.

நிறைய சூடான திரவ ஆகாரங்களை – சூப், டீ – எடுத்துக் கொள்ளவும்.

தலைக்கு குளிப்பதை தவிர்க்கவும்

டான்சிலைஸுக்கு ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

மஞ்சள், ஆடோதோடை, சீந்தில், மணத்தக்காளி, பூண்டு, இஞ்சி, துளசி, இலவங்கம், நெல்லி, அமுக்கிரா, வேம்பு, சிலாஜித், அதிமதுரம், சதவாரி, போன்றவை.


Spread the love
error: Content is protected !!