ஆயுர்வேத சிகிச்சையின் அடிப்படை கொள்கை

Spread the love

•             உடல் சிகிச்சை &- உணவு, பத்தியம், மூலிகை மருந்துகள், உடற்பயிற்சி ஆகியவை தேவை.

•             மன சிகிச்சை &- மனத்தை சமநிலையில் நிறுத்த, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த தேவையான வழிமுறைகள் பரிந்துரைக்கப்படும்.

•             உடலுள் உறையும் “ஆத்மா”விற்கு &- ஆன்மிக பயிற்சி பரிந்துரைக்கப்படும்.


Spread the love